Firetruck

Bekymret for noen du kjenner?

Det finnes mennesker som av en eller annen årsak ikke klarer å ivareta sin egen brannsikkerhet og kanskje utgjør en risiko for andre. Vi ønsker å finne og hjelpe disse, så vi unngår at noen blir skadet eller dør i brann.

1

Rømningsvei

Lagring eller andre hindringer i rømningsvei er dessverre ganske vanlig. Det er ikke tillatt med oppbevaring i rømningsvei som kan være til hinder for sikker rømning.

Lagring av brennbart materiale i rømningsvei

Brann- og byggtekniske mangler

Dersom brannvarslingsanlegg er koblet fra, eller viser feilmeldinger, vil det ikke kunne varsle beboere ved brann. Byggtekniske mangler, som f.eks. feil i konstruksjon, feil eller manglende branncelleinndeling eller dårlig utført arbeid på bygget som etterlater hull i konstruksjon, er faktorer som kan være avgjørende hvis det oppstår brann. At bygget er i orden er eiers ansvar, enten det er en enebolig eller en større boligsammenslutning.

3

Brannbilen kommer ikke fram

Noen ganger sliter brannvesenet med å komme fram pga. parkerte biler, store snømengder etc. Det er viktig at den som oppdager slike forhold melder fra om dette.

Fremkommelighet sladdet

Oppbevaring av gass

Gass skal ikke oppbevares i kjeller eller på loft, og det er regler for hvor mye man kan oppbevare hvor.

Oppbevaring av gass

Dårlige elektriske anlegg eller koblinger

Gamle elektriske anlegg, eller anlegg og koblinger med feil, er svært vanlig og kan utgjøre stor risiko for brann. Er du bekymret for brannfarlige elektriske løsninger eller andre feil relatert til elektrisitet, oppfordrer vi deg til å kontakte Det Lokale Eltilsyn direkte.

5

Ombygging eller annet arbeid i bygg

Ved ombygging eller vedlikehold kan brannsikkerheten dessverre bli redusert. Brannvarslingsanlegg og sprinkler blir ofte koblet ut og rømningsveier blir sperret eller blokkert. Bygg skal ikke brukes i slike perioder dersom det ikke er iverksatt tiltak som ivaretar brannsikkerheten.

OBS: Ulovlig bruk av bygg er regulert av plan- og bygningsloven, ta derfor direkte kontakt med de lokale bygningsmyndigheter for å melde din bekymring.

Ombygging eller annet arbeid i bygg

Ulovlig bruk av bygg

Det finnes tilfeller der mennesker av ulike årsaker oppholder seg ulovlig i bygg, og dette kan medføre brannfare. OBS: Ulovlig bruk av bygg er regulert av plan- og bygningsloven, ta derfor direkte kontakt med de lokale bygningsmyndigheter for å melde din bekymring.

Ulovlig opphold